EENI Trường Kinh doanh
Toàn cầu hoá và kinh doanh quốc tế. Chủ nghĩa khu vựcGiáo dục đại học Việt

Kinh tế, văn hóa, chính trị và kích thước môi trường của toàn cầu hóa. Thế giới tài chính và khủng hoảng kinh tế

 1. Toàn cầu hóa và kinh doanh quốc tế.
 2. Hiệu ứng tích cực và tiêu cực.
 3. Bối cảnh lịch sử.
 4. Toàn cầu hóa: Thương mại quốc tế và thị trường tài chính.
 5. Văn hóa, chính trị, môi trường và kích thước của toàn cầu hóa.
 6. Toàn cầu hóa và các tổ chức quốc tế:
     - Liên hợp quốc,
     - Tổ chức Thương mại thế giới,
     - Ngân hàng thế giới,
     - Quỹ Tiền tệ Quốc tế,
     - Liên minh châu Âu.
 7. Tự do hóa. Vai trò của Tổ chức Thương mại Thế giới.
 8. Chủ nghĩa khu vực.
 9. Kinh tế thế giới thỏa thuận.
 10. Thị trường mới nổi. BRICM nước. Ấn ĐộTrung Quốc.
 11. Thế giới khủng hoảng tài chính và kinh tế.
 12. Phân tích khu vực: Châu Phi, Châu Á, Châu Âu, các nước Ả Rập.
 13. Cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.
 14. Antiglobalization.

Ví dụ của khóa học Toàn cầu hoá và kinh doanh quốc tế:
Toàn cầu hoá

Môn học này (Online) là một phần của các Chương trình Giáo dục Đại học sau được giảng dạy bởi EENI (Trường Kinh doanh):

 1. Thạc sĩ: Kinh doanh quốc tế (MIB), Thạc sĩ trong thương mại nước ngoài, Vận tải quốc tế
 2. Văn bằng Thương mại quốc tế

Học sinh, EENI (Trường Kinh doanh) Business School

Khóa học tài liệu học tập (Ngôn ngữ): Giáo dục đại học bằng tiếng Anh Globalisation Giáo dục đại học ở Pháp Mondialisation Giáo dục đại học bằng tiếng Anh Globalización

 1. BRICS Countries
 2. Global Ethics and Globalisation
 3. Africa: The Next Emerging Continent
 4. Frontier Markets in Africa
 5. History of the World Economy

Tóm tắt khóa học (Toàn cầu hoá và kinh doanh quốc tế)

Trong những năm qua kinh tế thế giới đã trải qua một số thay đổi lớn, kết quả đã được thành lập một thị trường thế giới.

Với việc thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới, hầu như tất cả các nền kinh tế của thế giới có khả năng thiết lập ngày càng nhiều mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau với nhau.

Trong những năm 1980, nền kinh tế thế giới đã được đặc trưng bởi thương mại giữa các khối kinh tế lớn, kể từ khi thương mại quốc tế giữa 90 đã có xu hướng phát triển theo hướng toàn cầu hóa đến giai đoạn một nơi mà nó là khả thi để thụ thai thương mại mà không có biên giới trong tương lai không xa.

Tổ chức Thương mại Thế giới

Thông tin thêm:

    - Liên Hiệp Quốc (cơ quan chuyên môn)
    - Ngân hàng Thế giới
    - Tổ chức Thương mại Thế giới(c) EENI Trường Kinh doanh / EENI Business School