EENI Trường Kinh doanh
Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Giáo dục đại học Việt

Đơn vị học tập: Đầu tư trực tiếp nước ngoài. Bản tóm lược:

I- đầu tư trực tiếp nước ngoài

 1. Giới thiệu về đầu tư trực tiếp nước ngoài.
 2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài triển vọng.
 3. - Tổ chức thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài.
 4. Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại.
 5. OECD và đầu tư trực tiếp nước ngoài.
 6. Liên minh châu Âu chính sách về Đầu tư trực tiếp nước ngoài.
 7. Cơ quan bảo lãnh đầu tư đa phương (MIGA).
 8. Phụ lục: Chỉ số tự do kinh tế (Di sản).
 9. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tập bản đồ.
 10. Đầu tư trực tiếp nước ngoài và các nước đang phát triển.

II- Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) và đầu tư trực tiếp nước ngoài

 1. Liên Hiệp Quốc Hội nghị về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) và đầu tư trực tiếp nước ngoài.
 2. Chỉ số Đầu tư trực tiếp nước ngoài.
 3. Chỉ số vào bên trong và bên ngoài.
 4. Phương pháp luận.
 5. Báo cáo đầu tư thế giới.
 6. Đánh giá triển vọng đầu tư toàn cầu.
 7. Đầu tư công cụ la bàn.

III- Các khoản đầu tư ra nước ngoài

 1. Thành lập công ty ở nước ngoài: đoàn đại biểu doanh số bán hàng, các công ty trực thuộc, chi nhánh, liên doanh.
 2. Tối ưu hóa rủi ro tước đoạt quyền sở hữu.
 3. Quản trị doanh nghiệp.
 4. Các nước đang phát triển.
 5. Trường hợp: xây dựng lại ngành công nghiệp trong nước cộng hòa Xô Viết cũ.

Môn học này (e-learning) là một phần của các Chương trình Giáo dục Đại học sau: Bằng Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ; được giảng dạy bởi EENI (Trường Kinh doanh) và Cổng thông tin châu Phi - Trường Kinh doanh EENI Business School:

 1. Thạc sĩ: Kinh doanh quốc tế (MIB), Thạc sĩ trong thương mại nước ngoài, Vận tải quốc tế
 2. Văn bằng Thương mại quốc tế

Học sinh, EENI (Trường Kinh doanh) Business School

Khóa học tài liệu học tập (Ngôn ngữ): Giáo dục đại học bằng tiếng Anh Foreign Direct Investment Giáo dục đại học ở Pháp Investissement Giáo dục đại học bằng tiếng Anh Inversión

Ví dụ của khóa học Đầu tư trực tiếp nước ngoài:
Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Tóm tắt khóa học (Quốc tế hóa của doanh nghiệp):

Đầu tư trực tiếp nước ngoài phản ánh mục tiêu có được một lợi ích lâu dài của nhân dân trong một nền kinh tế ("trực tiếp nhà đầu tư") trong một thường trú nhân trong một nền kinh tế khác hơn là của nhà đầu tư (đầu tư trực tiếp doanh nghiệp ").

Sự quan tâm lâu dài ngụ ý sự tồn tại của một mối quan hệ lâu dài giữa các nhà đầu tư trực tiếp và các doanh nghiệp và mức độ đáng kể ảnh hưởng đến việc quản lý của doanh nghiệp.

Đầu tư trực tiếp bao gồm cả các giao dịch ban đầu giữa hai thực thể và các giao dịch vốn tất cả sau đó giữa họ và giữa các doanh nghiệp trực thuộc, cả hai thành lập và chưa hợp nhất.

OECD khuyến cáo rằng một doanh nghiệp đầu tư trực tiếp được định nghĩa là một doanh nghiệp hợp nhất hoặc chưa hợp nhất trong đó một nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 10 phần trăm hoặc nhiều hơn các cổ phần phổ thông hoặc quyền biểu quyết của một doanh nghiệp hợp nhất hoặc tương đương của doanh nghiệp chưa hợp nhất.

Đầu tư ra nước ngoài

Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) phân tích các xu hướng trong đầu tư trực tiếp nước ngoài và tác động của phát triển. Các Chuyển Đầu tư trực tiếp nước ngoài Performance Index đứng quốc gia của Đầu tư trực tiếp nước ngoài mà họ nhận được tương đối so với kích thước kinh tế của họ. Đây là tỷ lệ cổ phần của một quốc gia trong toàn cầu nước ngoài đầu tư trực tiếp Đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào cổ phiếu của nó trong GDP toàn cầu.

Cơ quan bảo lãnh đầu tư đa phương của (MIGA). Như thành viên của Ngân hàng Thế giới, nhiệm vụ của MIGA là thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các nước đang phát triển để giúp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, giảm đói nghèo, và cải thiện cuộc sống của người dân.

Nhiều cách pháp lý tồn tại cho cơ sở của họ, tất cả đều được mệnh để đảm bảo một sự hiện diện vững chắc với một quản lý thuế chặt chẽ và bảo vệ của công ty mẹ. Chúng tôi sẽ phân tích trong ba trường hợp thường gặp nhất thành lập từ góc độ thương mại:
- Chi nhánh của một công ty nước ngoài
- Công ty con
- Liên doanh

Một phân tích về các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến những công ty có hoạt động đa quốc gia để bảo vệ họ chống lại mua bắt buộc có thể có hoặc được chính phủ tiếp quản.

Công ty cần để phát triển một phân tích nghiêm ngặt của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến những công ty có hoạt động đa quốc gia để bảo vệ họ chống lại mua bắt buộc có thể có hoặc được chính phủ tiếp quản.


Tweter Tweet 
Tell a Friend:

/ Contact / Whatsapp / / Print
Info EENI Back


(c) EENI Trường Kinh doanh / EENI Business School