EENI Trường Kinh doanh
Công cụ tìm kiếm vị trí khóa học

Giáo dục đại học Việt

Đơn vị học tập: Công cụ tìm kiếm vị trí khóa học. Từ khoá, thẻ. Bản tóm lược:

  1. Giới thiệu về công cụ tìm kiếm vị trí
  2. Khái niệm sau đó chốt: từ khóa, thẻ "Tiêu đề" và "Mô tả", liên kết mục nhập (inbounds) và sản lượng liên kết (outbounds), gần, cấu trúc trang web.
  3. Định vị trong Google. PageRank thuật toán. Rank tính toán. Phân tích của các liên kết và gửi đi. Cơ cấu tổ chức của các trang web. PR = 0. Google penalization.
  4. Định vị trong Yahoo và MSN.
  5. Đối thoại với Google, Yahoo và MSN: Cấu trúc Trang web của.
  6. Ngôn ngữ và vị trí. Sub-tên miền.
  7. Kỹ thuật cho các địa phương của các trang web. Trang web đa ngôn ngữ.

Môn học này (e-learning) là một phần của các Chương trình Giáo dục Đại học sau: Bằng Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ; được giảng dạy bởi EENI (Trường Kinh doanh) và Cổng thông tin châu Phi - Trường Kinh doanh EENI Business School:

  1. Thạc sĩ: Kinh doanh quốc tế (MIB), Thạc sĩ trong thương mại nước ngoài, Vận tải quốc tế
  2. Văn bằng Thương mại quốc tế

Học sinh, EENI (Trường Kinh doanh) Business School

Khóa học tài liệu học tập (Ngôn ngữ): Giáo dục đại học bằng tiếng Anh International Business Giáo dục đại học ở Pháp EENI Business School Giáo dục đại học bằng tiếng Anh EENI Business School

Tóm tắt khóa học (Công cụ tìm kiếm vị trí khóa học):

Google sử dụng PageRank ™ để kiểm tra toàn bộ cấu trúc liên kết trang web và xác định những trang nào là quan trọng nhất.
Thay vì tính liên kết trực tiếp, PageRank dịch một liên kết từ trang A tới trang B là một phiếu bầu cho Trang B của Trang A. PageRank sau đó đánh giá tầm quan trọng của một trang với số phiếu nhận được.

PageRank là một giá trị số (từ 0 đến 10) là đại diện cho tầm quan trọng của một trang trên web của Google và là cách để quyết định tầm quan trọng của trang.

Không có sự tham gia của con người hay thao tác kết quả, đó là lý do tại sao người sử dụng đã đến để tin tưởng Google như là một nguồn thông tin khách quan untainted theo vị trí được trả tiền.

công cụ tìm kiếm của Google cũng phân tích nội dung trang. Tuy nhiên, thay vì chỉ đơn giản là quét cho trang văn bản dựa trên (có thể được điều khiển bởi các nhà xuất bản trang web thông qua các thẻ meta), công nghệ của Google phân tích nội dung đầy đủ của một trang và các yếu tố về phông chữ, các tiểu đoạn và vị trí chính xác của mỗi từ.

Tour trong nước liên kết (liên kết vào các trang web từ bên ngoài), là một cách để tăng tổng số PageRank của một trang web.
Các công ty lớn hoạt động trang web Internet đang làm việc với ngôn ngữ mới nổi (Nga, Tiếng Hin-ddi, Trung Quốc...) như là một phần trong chiến lược của quốc tế.

Tweter Tweet 
Tell a Friend:

/ Contact / Whatsapp / / Print
Info EENI Back


(c) EENI Trường Kinh doanh / EENI Business School
Due to the COVID Pandemic, EENI has implemented teleworking. Please only contact by email, WhatsApp or through the information request form
We do not use cookies